07-27-2006 1000blk Vanizer st, Charlotte, NC - mp-photo